Általános Felelősség biztosítás Oktatási intézményekre

A 2011. évi CXC. törvény 2017-es módosítása az alábbi:

Általános Felelősség biztosítás Oktatási intézményekre

A Magyar Közlöny 2017. évi 87. számában jelent meg az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXX. törvény, amely hat oktatási tárgyú vagy ilyen vonatkozású törvényt módosít, döntően 2017. június 17-i hatállyal. Az érintett törvények között szerepel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) is.

59. §. (3a)
A tanulmányi és külföldi iskolai kirándulások esetén a köznevelési intézmény a tanulónak okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel.
59/A. §
A többnapos tanulmányi és külföldi iskolai kirándulások esetében – külön jogszabályban meghatározott – felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek, amelynek kedvezményezettje a tanuló.

Leave a Comment