Egyszerű bejelentéshez kötött kötelező építési tevékenység tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás

Most 25-59% vagy akár 64% kedvezménnyel

online AZONNAL 

Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás feltételei >>>>>

2017-től kötelező az építés tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás!

2016-ban egyszerűsödött a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén az építési engedélyezési eljárás, aminek elnevezése 2017.01.01.-től egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység.

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabályzata között szerepel, hogy az építtetőnek kötelessége építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni, továbbá rendelkeznie kell a tervező nyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező tervezői vagy kivitelezői felelősségbiztosítással rendelkezik.

Kinek kell építés tervezői vagy kivitelezői felelősségbiztosítás kötni?

  • Építészeknek, vagy más szakági tervezőknek,
  • fővállalkozó kivitelezőknek,

akik egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet végeznek és az építtetővel szerződéses kapcsolatban állnak.

Milyen tevékenységre kell a felelősségbiztosítást kötni?

  • Az építészeknek vagy más szakági tervezőknek az általuk vállalt tervezési és tervezői művezetői tevékenységgel okozott károk megtérítésére.
  • Fővállalkozó kivitelezőknek pedig az általuk vállalt építőipari kivitelezési tevékenység kapcsán okozott károk megtérítése.

Mikor kötelező megkötni a felelősségbiztosítást?

  • A tervezőnek legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor rendelkeznie kell kivitelezői felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig.
  • A fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkeznie kell kivitelezői felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig.

Mire terjed ki a biztosítás?

Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás feltételei

  • A szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti az olyan személyi sérüléses és dologi károk és azokkal összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melyet a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.
  • Kiterjed a biztosítási védelem az igénybevett alvállalkozók, megbízottak által okozott károkra is.
  • Fedezetet nyújt azokra a károkra is, amelyeket a szerződés hatálya alatt okozott, de legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 3 éven belül jelentenek be.

Most 25-59% vagy akár 64% kedvezmény!

A szerződés ONLINE AZONNAL megköthető!

Jogi nyilatkozat

Az oldalon található tartalmak, vélemények nem képezik a Generali Biztosító Zrt. hivatalos állásfoglalását, a cég a termékeire, tájékoztató anyagaira vonatkozó változtatás jogát fenntartja, az aktuális terméktájékoztatók a www.generali.hu honlapon megtekinthetőek.