Mindenhol jó, de a legjobb biztonságban lenni!

ALAKÍTSA IGÉNYEIHEZ LAKÁSBIZTOSÍTÁSÁT!

A legfontosabb a biztonság legyen szó lakásról, családi házról vagy nyaralóról ebben tudunk segíteni…

  • Gyors és egyszerű díjszámítással
  • Kiegészítő biztosításokkal testre szabható
  • Csak azért fizessen, amire szüksége van
  • Online szerződéskötés akár azonnal is.

A szerződésben a partnerek:

A lakásbiztosítás szerződője?

A biztosítási szerződést olyan személy kötheti meg, aki érdekelt az ingóság megóvásában, illetve az, aki a szerződést ilyen személy javára köti. Ezen ismeretek alapján szerződést köthet minden magyar állampolgáron kívül, gazdálkodó szervezet, társasház, lakásszövetkezet, illetve külfödi állampolgár is.

Biztosítható az építés alatt álló ingatlanom?

Erre a kockázatra nem minden biztosító vállal kockázatot, azonban megköthető az építés- szerelésbiztosítás a még el nem készült épületek biztosítására.

Lakásbiztosítás

Milyen esetben lehet a szerződést megszüntetni?

A szerződés évfordulóra felmondható, de a biztosítás megszűnik akkor is, ha az érdekviszony már nem áll fenn.

Mi a teendő, ha hitellel rendelkezem és a bank ajánlásával kötöttem lakásbiztosítást?

Természetesen a bank által javasolt lakásbiztosítást nem vagyunk kötelesek elfogadni. Azonban ha már megkötöttük lakásbiztosítási szerződésünket, de váltani szeretnénk egy jobb feltételeket nyújtó biztosítóra, lehetőségünk van azt megtenni. A váltás egyéb jogi következményeket nem von maga után.

Lakásbiztosítás társasházban

A társasházi lakások biztosítására több lehetőség közül is választhatunk.

Az első, és legegyszerűbb lehetőség az önállóan megkötött lakásbiztosítás, ekkor minden szempontból a saját igényeinknek legmegfelelőbb konstrukciót választhatjuk. Viszont ekkor is tudatában kell lennünk annak, hogy a társasház közös részei (pl. a lépcsőház) tulajdoni hányadunk arányában a mi felelősségi körünkbe tartozik, ezért ezt nekünk kell biztosítanunk. Ez az esetben a gondot a közös részekben keletkezett károk rendezése jelentheti, mert a gyakorlatban minden lakás lehet más biztosítónál biztosítva, így a kárrendezéshez sok biztosítóval kell tárgyalni, sokféle, különböző feltétel alapján.

Továbbá lehetőségünk van társasház-biztosítás megkötésére. Ezen belül is két lehetőségünk van, az egyik esetben a teljes épületet (beleértve természetesen a mi lakásunkat is) egy szerződésben biztosítják, a másik lehetőség, hogy csak a közös tulajdonban levő részeket veszik be a szerződésbe – mindkét esetben a biztosítási díj beépül a közös költségbe. Ebben az esetben a nehézséget általában az jelenti, hogy a társasházi közösség a biztosítási szerződésről a lakógyűlésen, többségi szavazással kell hogy döntsön, ami a tapasztalatok szerint nem szokott egyszerűen és mindenki megelégedésére zajlani. A teljes épület biztosításánál pedig az épületben levő lakások biztosítási szempontból szükségszerűen egyformák, amely alapján az alacsony, vagy az átlagos színvonalú lakások ugyanolyan értéken biztosítottak, mint az igényes, magas színvonalon kivitelezettek.

Az oldalunkon elérhető szerződéskötési rendszerben Önnek abban az esetben érdemes lakásbiztosítást kötnie, ha ugyan társasházi lakásban lakik, de a lakóközösség nem kötött társasház biztosítást – ebben az esetben ne feledkezzen el a közös tulajdonú részek beszámításáról sem. Amennyiben Ön társasházi lakásban lakik, és a lakóközösség olyan szerződés megkötéséről döntött, ami a közös tulajdonú részekre vonatkozik, akkor csak a saját lakására (és persze az ingóságaira) kell biztosítást kötnie.

Mi a teendő betöréses lopás esetén?

Az illetékes hatóságot a káresemény bekövetkezte után rögtön értesíteni kell, a biztosító felé 2 munkanapon belül kell jelezni az eseményt.

Mi az indexelás?

A biztosító a szerződésben a jövőbeni kár időpontjában aktuális áraknak megfelelően nyújtja a kártérítést (újjáépítés, újra vásárlás, javíttatás, stb.). Ehhez az inflációt ellensúlyozó értékkövetési módszert, “indexálást” alkalmaz a biztosító, amely azt eredményezi, hogy az infláció nem értékteleníti el a biztosítási szerződésben rögzített értékeket és a biztosító szolgáltatásait. Tehát a káresemény bekövetkezésekor kifizethető összeg, és egyúttal az érte fizetendő díj is évente nő a biztosító által meghatározott index-szel.

Mikor mentesül a biztosító a kárkifizetés alól?

A biztosító feltételkönyvben meghatározott események bekövetkeztekor, amelyek a következőek lehetnek: terrorista cselekmény, lázadás, zavargás, felkelés, sztrájk, polgárháború, háború, valamint nukleáris robbanás illetve sugárzásból eredő esemény. Elutasítja a kárrendezést, amennyiben a szerződő, vagy hozzátartozója szándékos rongálást követett el, vagy gondatlanságból okozott kárt értékeiben. Az épület egyértelmű kivitelezési hibáiból adódó karbantartások, felújítások eseményeit is kizárja a biztosító a kárrendezési eseményekből. Kizáró ok lehet még a kárenyhítési és kár megelőzési kötelezettség figyelmen kívül hagyása is.

Hogyan határozzuk meg vagyonunk értékét?

A legnagyobb problémát az szokta okozni, ha ingatlanunk alul van biztosítva. Igaz, hogy a szerződés esedékes összege ilyenkor kevesebb, de kár esetén a kártérítési összeg is alacsonyabb. A biztosítási szerződésben az ingatlan és az ingóság értéke mindig külön van feltüntetve, ezt a két összeget nem szabad összeadni. Alul biztosítás esetén az úgynevezett aránylagos kártérítési szabályok szerint térít a biztosító. Megnézik, hogy a tényleges érték helyett milyen biztosítási összeg lett meghatározva, és az eltérés százalékában térít a biztosító. A szerződés megkötése során az épület újraépítési költségét kell megadni. Ha hitel miatt köt lakásbiztosítást, akkor a kamatokkal növelt hitelösszeget is figyelembe kell venni, a biztosítási összeg meghatározása ennél nem lehet kevesebb. Ingóságok esetén az újra beszerzési árat kell figyelembe venni, nem az akkori értéket.

Mi az alulbiztosítás?

Alul biztosítás esetén az úgynevezett aránylagos kártérítési szabályok szerint térít a biztosító. Megnézik, hogy a tényleges érték helyett milyen biztosítási összeg lett meghatározva, és az eltérés százalékában térít a biztosító.

Milyen alapvető elvárások vannak az ügyfél részéről írt felmondási nyilatkozatnak?

Erre a nyilatkozatra akkor van szükség, ha lakásbiztosításunk fel szeretnénk mondani. Ezt megtehetjük évfordulóra, melyet legkésőbb 30 nappal a szerződés évfordulója előtt  kell eljuttatni a biztosítóhoz írásos formában, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia: a szerződő neve, kockázatviselés helye, kötvényszám, valamint ha eltérő az Ön állandó lakcíme a kockázatviselés helyszínétől, akkor azt is meg kell jelölni. Felmondahtjuk érdekmúlás okkal, ennek tényét hivatalos dokumentumokkal kell igazolni (adásvételi szerződés másolata, hagyatéki végzés másolata).

Mit tegyek, ha bérlőként akarok biztosítást kötni?

Ha a biztosítani kívánt ingatlannak, lakásnak bérlői vagyunk, abban az esetben is lehetőségünk van biztosítást kötni. Az épületbiztosítás ilyen esetben a bérlő helyreállítási kötelezettségéig terjed, az ingóságbiztosításban nincs eltérés.

Vályogházra is lehet lakásbiztosítást kötni?

Természetesen nem akadálya lakásbiztosításunk megkötésének, ha ingatlanunk falazata vályogból készült. Annyiban térhet el szerződésünk a szilárd falazatú biztosítástól, hogy kevesebb a biztosító részéről vállalt fedezet, illetve kockázati tényező.

Mit tegyek, ha ugyanannál a biztosítónál szeretném a meglévő feltételeket kibővíteni?

Természetesen meglévő lakásbiztosításunk konstrukcióit módosíthatjuk, ha nem akarunk más biztosítónál szerződést kötni. Ebben az esetben nem kell felmondani meglévő szerződésünk, újat sem kell kötni, a meglévő biztosítás módosítását kell kérelmezni biztosítónknál. Amennyiben ilyen igényével szeretne élni, nem kell az évfordulót megvárni, a biztosítási év bármely szakában kezdeményezheti a szerződésmódosítást.