Házőrző társasház biztosítás: Többlakásos épületbiztosítás

Társasház biztosítás – Biztonság kedvezménnyel

Válassza lakóközössége számára a Házőrző többlakásos épületbiztosítást, és kösse meg 2018. november 1. és 2019. június 30. között kéthavi díjkedvezménnyel!

Ajánlatunk az új többlakásos épületbiztosítási szerződésekre vonatkozik. Újnak tekintjük a Házőrző többlakásos lakóépületek biztosítási szerződést, ha a biztosítandó épület nem rendelkezett a kockázatviselés kezdetét megelőző 90 napon belül megszűnt, a Generali biztosítónál kötött épületbiztosítással. A szerződések az akció időtartama alatt előre, halasztottan is köthetőek, a halasztás ideje az aláírást követően maximum 270 nap. A kedvezmény nem kerül alkalmazásra abban az esetben, ha az új szerződés előzetes kiegészítő védelem alkalmazásával kerül megkötésre.

Amit a Házőrző kínál

A Generali Házőrző többlakásos épületbiztosítás fedezi a váratlan káreseményekből származó többletkiadásokat a lakóközösség helyett!

A Házőrző 18 alapszolgáltatása védelmet nyújt olyan káresemények esetén, mint például a vihar, a tűz, a robbanás vagy a földrengés okozta károk, hogy csak a legnagyobb rombolást előidéző eseményeket említsük. Emellett 12 kiegészítő- és 8 féle minicsomag-biztosítással teljessé tehető a lakóközösség biztonsága, amelyek közül többet csak a társaságunk által kínált biztosítás nyújt ügyfeleinek.

Biztonság jogi kérdésekben is!

Keveredett már vitába lakóval, aki a többi lakó nyugalmát zavarta? Okozott már problémát, hogy az iparos hibásan végezte el a rábízott munkát, vagy egy bérlő úgy üzemeltette az üzlethelységet, hogy az zavarta a lakók nyugalmát?

Ilyenkor jól jön egy adott témában járatos ügyvéd tanácsa, ha pedig pereskedésre kerül sor, jó lenne, ha az extra költségek nem a lakóközösséget terhelnék. Kiegészítő jogvédelmi biztosításunk akkor segít, ha a lakóközösség jogi érdekei sérelmet szenvednek, vagy a lakóközösség magatartása folytán más személyek jogi érdekei szenvednek sérelmet. Ekkor ügyvédet ajánlunk, a biztosítás pedig emellett fedezi a jogi eljárás költségeit, például az ügyvéd költségét.

A jogvédelmi szolgáltatás négy területre terjed ki:

 • Működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos jogvédelemre,
 • Általános szerződéses jogvédelemre,
 • Kártérítési jogvédelemre,
 • Munkaügyi jogvédelemre.

Amit különösen ajánlunk

Megrongálták a gázórákat, villanyórákat? A ház kazánjának alkatrésze vagy a gázveze- ték eltört? Az „Energia” csomag ezekre a problémákra nyújt megoldást:

 • kazán, hőközpont géptörés biztosítás,
 • gázórák és villanyórák rongálása,
 • gázvezeték töréskár.

A csőtörés önmagában is bosszúság, de az elfolyt víz költsége tovább terheli a közös kasszát! „Vízkár plusz” csomagunkkal a vízveszteség költségei és a csővezetékek pótlási költsé- gei csökkenthetőek, és emellett egy másik nagyon gyakori és bosszantó problémára is megoldást kínál: téríti a lakóközösségek életét megkeserítő dugulások elhárítási költsé- geit is.

Ökoház a jövő záloga, de a különleges építmények különleges védelmet igényelnek! Napkollektorok, napelemek törése vagy ellopása, illetve a hőszivattyúk meghibásodása esetére kínál biztosítási védelmet Öko csomagunk!

Már megint nem működik a kaputelefon? Tönkretették a postaládákat? Vagy a bejárati kaput megrongálták? Nem csak bosszantó, de éves szinten költséges is az épülettartozékok javítása, pótlása. Erre kínál megoldást az „Épület tartozékok rongálása” csomagunk, ami a villámhárító rendszerek, postaládák és szellőztető rendszerek rongálással okozott kárainak megtérí- tésével újdonság a hazai biztosítási piacon.

Természetes vágyunk a szép és rendezett lakókörnyezet! Elszomorító, ha mások kedvtelésből összefirkálják, tönkreteszik vagy ellopják értékein- ket. A helyreállítás nem csak időigényes, de pénzbe is kerül. „Vandalizmus” csomagunk védelmet kínál többek között a falak, lakások bejárati ajtajának összefestésével okozott, vagy a közös kertben ültetett növényekben okozott károk esetére.

Darázsfészek a körfolyosón, harkály fúrta lyuk a falak hőszigetelésén! Állatkár csomagunk megtéríti a darázsirtás költségét, ha a darazsak veszélyt jelente- nek a lakókra, illetve ha a rovarok, madarak vagy rágcsálók kárt okoznak az épületben, hőszigetelésben, vagy az épület gépészetében.

Aggódik, hogy a ház pénztárába befizetett közös költségnek nincsen biztosítási védel- me? Ingóság és készpénz csomagunk többek között a ház közösségi ügyeinek az intézésére szolgáló helyiségében, értéktárolóban biztonságba helyezett készpénzre nyújt biztosí- tási védelmet, nem csak betörés, rablás esetén, de például akkor is, ha csőtörés miatt semmisül meg a már befizetett közös költség.

További előnyök

Külön díj fizetése nélkül kínáljuk a társasházkezelők felelősségbiztosítását azoknak a közös képviselőknek, akik csakegy lakóközösség képviseletét látják el.

Tartamengedmény hűséges lakóközösségeinknek! Azokat a lakóközösségeket, akik vállalják, hogy a biztosítási szerződést három évig nem mondják fel, 15%-os díjengedménnyel jutalmazzuk. Ez a tartamengedmény 3 év után automatikusan megújul újabb 3 évre, majd újabb és újabb 3 évre, így a 15% kedvez- ményt hűséges ügyfeleinknek a biztosítás teljes időtartama alatt élvezhetik.

Kollektív ingóságbiztosítás kedvező díjon! A kollektív ingóságbiztosítás biztosítási védelmet kínál többek között a tulajdonostársak lakásában, személyes tulajdonában lévő ingóságaira, készpénzére és értékpapírjára is.

Kollektív balesetbiztosítás kedvező díjon! Felmosott lépcsőházban elcsúszik a lakótárs, és eltöri a kezét? Biztosítási védelemben részesül, ha Kollektív balesetbiztosítást köt a lakóközösség! De nem csak ekkor! A biztosítási szolgáltatások a lakóközösség minden tagjára az alábbiak:

 • baleseti halál esetén 300 ezer forint,
 • baleseti rokkantság esetén 300 ezer forint,
 • csonttörés esetén 5 ezer forint,
 • közlekedési baleseti halál esetén 600 ezer forint.

Kiegészítő szolgáltatásaink

Gyakran okoz problémát a lift? A lakók kényelme szempontjából a lift működése nagyon fontos, és ha elromlik, nem csak a javíttatása okoz bosszúságot, de ráadásul az abból eredő költségek még jelen- tősen meg is terhelik a közös kasszát. Megoldásként a Felvonó rongálás és géptörés biztosításunkat ajánljuk minden lifttel rendelkező lakóközösség részére.

Beázott a panelépület az összeillesztéseknél? Esetleg a tetőn befolyt a víz? Átázott fal miatt sérült a festés? Annak érdekében, hogy a továbbiakban a helyreállítás költsége ne a károsult lakót vagy a lakóközösséget terhelje, válassza a Beázás és kívülről érkező víz okozta károk kiegé- szítő biztosítását.

Mestervonal 24

Csőtörés, betört az ablak, beletört a kulcs a zárba? Hívja a +36 1 458-4452-es számot, akár közös képviselő vagy a ház egyik lakója, és a Mestervonal-24 segít:

 • A nap 24 órájában fogadja a kárbejelentéseket.
 • Igény eseten a felmerülő szakipari munkákhoz megszervezi a biztosítóval kapcsolatban álló, megbízható iparos helyszíni kiszállását.
 • Utazással, szabadidővel és háztartással kapcsolatos információkat is nyújt.

A Generali a Mestervonal-24 keretében a biztosítási feltételekben meghatározott vészhelyzetek bekövetkezése esetén vészelhárítási szolgáltatást nyújt. A lakás- ban, társasházban bekövetkezett vészhelyzet esetén akkor is téríti a költségeknek biztosítási szerződésben meghatározott részét, ha a káresemény nem tartozik az épületbiztosítás szolgáltatásaiba.

Részletes információk a generali.hu/tobblakas oldalon.

Köszönöm a figyelmet!

A tájékoztatás nem teljes körű, és jelen kiadvány nem minősül a Generali Biztosító Zrt. részéről ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja.

Bővebb információért keresse fel a Generali Biztosító honlapját vagy kérdezze biztosításközvetítőjét ITT!

Leave a Comment